Znaleziono 3 artykuły

Piotr Pałys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czechosłowackie próby uzyskania po drugiej wojnie światowej ziemi żytawskiej Piotr Pałys s. 101-116
"Pomiędzy Rosją a Niemcami : konflikt górnośląski w raportach Konsulatu Czechosłowackiego w Opolu 1920–1922", Piotr Pałys, Racibórz 2011 : [recenzja] Dariusz Dąbrowski Piotr Pałys (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948", Piotr Pałys, Opole 2014 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Piotr Pałys (aut. dzieła rec.) s. 296-299