Znaleziono 8 artykułów

Jan Snopko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legioniści polscy na froncie włoskim w latach 1917-1918 Jan Snopko s. 7-22
Udział członków "Sokoła" w zbrojnej walce o niepodległość Polski (1914-1919) Jan Snopko s. 39-52
"Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918", Jan Snopko, Białystok 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan Snopko (aut. dzieła rec.) s. 223-224
Profesor Mieczysław Wrzosek 1930-2015 Adam Dobroński Jan Snopko s. 227-232
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego", Białystok, 23-24 października 2003 r. Jan Snopko s. 243-246
Profesor Mieczysław Wrzosek (28 VII 1930 – 14 VI 2015): pożegnanie Adam Czesław Dobroński Jan Snopko s. 341-346
"Pamiętnik 1861–1864", Adolf Białokoz, Białystok 2015 : [recenzja] Jan Snopko Adolf Białokoz (aut. dzieła rec.) s. 345-347
Przebieg referendum ludowego z 30 czerwca 1946 roku w powiecie augustowskim w świetle raportu szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie Jan Snopko s. 353-364