Znaleziono 15 artykułów

Wojciech Skóra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współdziałanie służby konsularnej II Rzeczypospolitej z wywiadem wojskowym Wojciech Skóra s. 21-43
Rozwój i funkcjonowanie wywiadu agenturalnego przy Konsulacie RP w Szczecinie w latach 1935-1937 Wojciech Skóra s. 51-72
Trudności związane z uruchomieniem polskiej placówki konsularnej w Szczecinie Wojciech Skóra s. 101-121
Liczebność, rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w powiecie lęborskim w dwudziestoleciu międzywojennym Wojciech Skóra s. 111-137
Niemiecki aspekt sprawy zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego Wojciech Skóra s. 119-137
"Z dziennika hitlerowskiego propagandysty. Zapiski Wernera Kocha z Człuchowa z lat 1936-1941", Andrzej Czarnik, Słupsk 1998 : [recenja] Wojciech Skóra Andrzej Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 157-162
Działalność Ukraińców w Prusach Wschodnich w świetle raportu placówki wywiadu polskiego w Królewcu z 1925 roku Wojciech Skóra s. 195-213
Miejsce wywiadu w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej na przykładzie pomorskiej placówki "Bombaj" (1935-1937) Wojciech Skóra s. 219-234
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Potokoły i referaty 1920-1938", oprac. Edward Kołodziej i Tadeusz Radzik, Lublin 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 344 : [recenzja] Wojciech Skóra Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Radzik (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Obserwacja konsulatów polskich w Prusach Wschodnich przez niemiecki kontrwywiad (do 1927 roku) Wojciech Skóra s. 261-269
Słupsk jako "ośrodek antypolskich działań" na Pomorzu Zachodnim w 1921 roku Wojciech Skóra s. 275-282
Sprawozdanie polityczne oficera polskiego wywiadu z terenu Pomorza Zachodniego za okres od 15 II do 15 III 1936 roku Wojciech Skóra s. 295-305
Kaszubi bytowscy i lęborscy w świetle opracowań urzędnika MSZ II Rzeczypospolitej z 1930 roku Wojciech Skóra s. 295-336
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931 -1938", oprac. Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej, Lublin 2009 : [recenzja] Wojciech Skóra Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 306-311
Organizacje paramilitarne na terenie powiatu słupskiego w 1922 roku w raporcie informatora polskiego wywiadu Wojciech Skóra s. 325-332