Znaleziono 13 artykułów

Andrzej Żbikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy–Żydzi–Niemcy–Ukraińcy”, Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) Bożena Szaynok (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Atlas wysiedleń. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy", aut. Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Drozd Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) Bożena Szaynok (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne archiwum getta Warszawy", t. I: "Listy o Zagładzie", opr. Ruta Sakowska, Warszawa 1997, Żydowski Instytut Historyczny IN-B, Wyd. Naukowe PWN; t. II: "Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim", opr. Ruta Sakowska, Warszawa 2000, Żydowski Instytut Historyczny IN-B; tom III: "Relacje z Kresów", opr. Andrzej Żbikowski, Warszawa 2000, Żydowski Instytut Historyczny IN-B : [recenzja] Joanna Nalewajko-Kulikov Ruta Sakowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką (1939-1941)", Marek Wierzbicki, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Marek Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 304-317
„Geschichte der Ostjuden”, Heiko Haumann, München 1990 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Heiko Haumann (aut. dzieła rec.) s. 324-327
"Oczerki istoriczeskoj gieografii Mołdawii XIII-XV wieka", Łazar L. Polewoj, Kisziniew 1979 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Łazar L. Polewoj (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Bizanţul şi instituţiile româneşti pină la mijlocul secolului al XVIII-lea", Valentin Al. Georgescu, Bucureşti 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Valentin Al. Georgescu (aut. dzieła rec.) s. 390-391
"Le Karaïsme", Simon Szyszman, Lausanne 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Simon Szyszman (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Costituirea statelor feudale româneşti", redactor coordonator Nicolae Stoicescu, Bucureşti 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Nicolae Stoicescu (aut. dzieła rec.) s. 395
"A Palace for a King. The Buen Retiro and the court of Philip IV", Jonathan Brown, J. H. Elliot, London 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Jonathan Brown (aut. dzieła rec.) J. H. Elliot (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Siebenbuergische Staedte. Forschungen zur staedtebaulichen und architektonischen Entwicklung von Handwerksorten zwischen dem 12 und 16 Jahrhundert", Paul Niedermaier, Bukarest 1979 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Paul Niedermaier (aut. dzieła rec.) s. 791-792
"Mołdawsko-polskie politiczeskije swiazi w posledniej czetwierti XVII-naczale XVIII w.", L. W. Własowa, Kiszyniew 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski L. W. Własowa (aut. dzieła rec.) s. 798-799
"Les pauvres au moyen age. Etude sociale", Michel Mollat, Paris 1978 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Michel Mollat (aut. dzieła rec.) s. 859