Znaleziono 8 artykułów

Mirosław Dymarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycje plebiscytowe na Warmii, Mazurach i Powiślu w ocenie polskiego państwa podziemnego Mirosław Dymarski s. 41-65
Misja emisariusza "Jura" do Londynu w 1944 r. Mirosław Dymarski s. 53-63
Polskie obozy odosobnienia we Francji i Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942 Mirosław Dymarski s. 113-127
O ziemiach zachodnich i północnych w pracach polskiego podziemia 1939-1945 Grzegorz Górski Mirosław Dymarski (aut. dzieła rec.) s. 201-212
"Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939-1950", Wojciech Rojek, Kraków 2000 : [recenzja] Mirosław Dymarski Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939-1945", Mirosław Dymarski, Wrocław 1999 : [recenzja] Jacek Piotrowski Mirosław Dymarski (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"The second world war. A short history", R. A. C. Parker, Oxford 1997 : [recenzja] Mirosław Dymarski R. A. C. Parker (aut. dzieła rec.) s. 252-254
Nowy Pobóg? : (na marginesie pracy Mirosława Dymarskiego, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 456) Marian Wojciechowski Mirosław Dymarski (aut. dzieła rec.) s. 275-286