Znaleziono 33 artykuły

Dariusz Jarosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Dariusz Jarosz s. 3
Działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich w latach 1949-1953 : w świetle akt własnych Dariusz Jarosz s. 5-45
Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku : dyskusja redakcyjna Andrzej Friszke Dariusz Jarosz Roman Wapiński Marcin Zaremba Janusz Żarnowski s. 5-28
Kolonie dla dzieci polonijnych jako instrument polskiej polityki zagranicznej w latach 1947-1956 Dariusz Jarosz Maria Pasztor s. 5-31
Ankieta historyczna Arvydas Anušauskas Henryk Dominiczak Jerzy Eisler Jens Gieseke Andrzej Grajewski Dariusz Jarosz Irenej Kratochvil Ehrhart Neubert Jurij Szapował Oldřich Tůma Łukasz Kamiński (tłum.) Krzysztof Madej (tłum.) Amudena Rutkowska (tłum.) s. 23-50
Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r.: wybrane konteksty interpretacyjne Dariusz Jarosz Grzegorz Miernik s. 29-60
Zanieczyszczenie wód i powietrza w Polsce w latach 1945–1970 jako problem władzy i społeczeństwa Dariusz Jarosz s. 37-78
Historyczne losy chłopów jako temat publicystyki czasopiśmienniczej w Polsce w latach 1944-1948 Dariusz Jarosz s. 47-62
Polacy wobec groźby wybuch wojny w świetle przekazów potocznych z lat 1946-1956 Dariusz Jarosz s. 53-61
Polsko-francuska "zimna wojna" : sprawa Robineau (1949-1950) Dariusz Jarosz Maria Pasztor s. 99-128
Polityka socjalna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec kombatantów w latach 1971-1989 Dariusz Jarosz s. 103-130
Główne kierunki działalności państwa w zakresie stalinizacji wychowania dzieci w Polsce w latach 1948-1956 Dariusz Jarosz s. 105-140
Brytyjskie dokumenty dyplomatyczne o Polsce i Polakach w latach 1957-1971 Dariusz Jarosz s. 113-132
"Październik 1956 - punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Dariusz Jarosz Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 145-150
"Mieszkanie się należy. Studium z peerelowskich praktyk społecznych", Dariusz Jarosz, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Szustek Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 179-194
Wyobrażenia potoczne Polaków w świetle analizy pogłosek z lat 1949-1953 Dariusz Jarosz s. 189-197, 265
Emeryci i renciści w polskim systemie ubezpieczeń społecznych lat 1944–1958: sytuacja materialna i strategie przetrwania Dariusz Jarosz s. 191-226
Powódź roku 1947 : Z badań nad kontekstami klęsk elementarnych w Polsce po II wojnie światowej Dariusz Jarosz Grzegorz Miernik s. 201-220
"Stalinowski system represji w Polsce (1948-1955)", Zenobiusz Kozik, Piotrków Trybunalski 2000 : [recenzja] Dariusz Jarosz Zenobiusz Kozik (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956)", Damien Thiriet, tł. Jerzy Pysiak, wprow. Marcin Kula, Warszawa 2002 : [recenzja] Dariusz Jarosz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) Jerzy Pysiak (aut. dzieła rec.) Damien Thiriet (aut. dzieła rec.) s. 208-213
"Opór chłopów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim 1948-1956", Grzegorz Miernik, Kielce 1999 : [recenzja] Dariusz Jarosz Grzegorz Miernik (aut. dzieła rec.) s. 208-212
Polski Październik '56 po czterdziestu latach Dariusz Jarosz s. 212-215
"Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1956-1959)", Stanisław Stępka, Warszawa 1999 : [recenzja] Dariusz Jarosz Stanisław Stępka (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Rebuilding Poland. Workers and communism", Padraic Kenney, Ithaca and London 1996 : [recenzja] Dariusz Jarosz Padraic Kenney (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Ideologiczno-polityczna idoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 1945-1956", Ferdynand Mielczarek, „Studia i monografie” nr 247, Opole 1997 : [recenzja] Dariusz Jarosz Ferdynand Mielczarek (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Komitet Wojewódzki ogniwem władzy ludowej. Studium postaw aktywu partyjnego opracowane pod kierunkiem Marcina Kuli na przykładzie zapisów posiedzeń KW PZPR w Gdańsku w latach 1949-1953", Warszawa 1997 : [recenzja] Dariusz Jarosz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956-1970", Maciej Tymiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Dariusz Jarosz Maciej Tymiński (aut. dzieła rec.) s. 242-246
Nauka i edukacja w stosunkach polsko-francuskich w latach 1971-1980 Dariusz Jarosz s. 283-315
"Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce XX wieku", red. D. Jarosz, Wrocław 2012 : [recenzja] Włodzimierz Mędrzecki Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Problem zanieczyszczeń wód w Polsce w latach 1945–1961: wstęp do badań Dariusz Jarosz s. 385-409
„Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście”, Agata Zysiak, Kraków 2016 : [recenzja] Dariusz Jarosz agata Zysiak (aut. dzieła rec.) s. 438-443
"Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 1945-1954. Wybór dokumentów", wstęp i oprac. Dariusz Jarosz, Tadeusz Wolsza, Warszawa 1995 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 456-461
"W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle pogłosek z lat 1949-1956", Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Warszawa 1995 : [recenzja] Marcin Kula Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) Maria Pasztor (aut. dzieła rec.) s. 259262