Znaleziono 37 artykułów

Zygmunt Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów Zygmunt Zieliński s. 29-39
Kościół w Polsce w latach 1939-2003 Zygmunt Zieliński s. 49-58
Cuius regio eius religio – principium regnendi Zygmunt Zieliński s. 83-93
Przemieszczenia ludnościowe w Europie Środkowowschodniej po II wojnie światowej : próba bilansu historiograficznego Zygmunt Zieliński s. 93-118
Biskup Hermann Wilhelm Berning i kardynał August Hlond a duszpasterstwo mniejszości wyznaniowo-etnicznych Zygmunt Zieliński s. 99-108
Nowa książka o Piusie XII Zygmunt Zieliński s. 111-121
Wykonanie ustaw sejmu pruskiego z dnia 20 V 1874 r. i 22 IV 1875 r. na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej Zygmunt Zieliński s. 153-220
"Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992", Józef Mandziuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 164-165
Czy cała prawda o papieżu Pawle VI i jego pontyfikacie? : książka ks. Ligi Villa, "Paweł VI błogosławiony?" Zygmunt Zieliński s. 169-181
"Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte : ausgewählte Aufsätze und Vorträge", Hubert Jedin, Freiburg-Basel-Wien 1966 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Hubert Jedin (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939", Józef Wołczański, Kraków 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Die Briefe Aulikes an Döllinger : ein Beitrag zur Geschichte der „Katholischen Abteilung” im Preussischen Kultusministerium", Victor Conzemius, Rom-Freiburg-Wien 1968 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Victor Conzemius (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"A moral reconing. The role of the Catholic church in the Holocaust and its unfulfilled duty of repair", Daniel Jonah Goldhagen, New York 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Daniel Jonah Goldhagen (aut. dzieła rec.) s. 180-189
Współczesność i niedawna przeszłość : (o książce Zygmunta Zielińskiego "Polska dwudziestego wieku. Kościół, naród, mniejszości") Roman Wapiński Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Handbuch ser Kirchengeschichte", Band IV, Herausgegeben von Hubert Jedin, Freiburg 1967 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Hubert Jedin (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Handbuch der Kirchengeschichte", Band III, 2. Halbband, Herausgegeben von Hubert Jedin, Freiburg-Basel-Wien 1968 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Hubert Jedin (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Kościół a kwestia żydowska czy odwrotnie? : uwagi na marginesie książki Viktorii Pollmann Zygmunt Zieliński Viktoria Pollmann (tłum.) s. 204-210
III Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Losy Polaków na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. Rzym, 25-26 września 1998 Zygmunt Zieliński s. 205-208
"Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919", Janusz Karwat, Poznań 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Janusz Karwat (aut. dzieła rec.) s. 214-217
Relacje Wehrmachtu w Kampanii Wrześniowej jako materiał propagandowy Zygmunt Zieliński s. 221-237
"Polska katolicka w myśli politycznej II RP", Jarosław Macała, Głogów 2004, ss. 525 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Jarosław Macała (aut. dzieła rec.) s. 222-225
Udział leśników polskich w II wojnie światowej : (wybrane przykłady) Zygmunt Zieliński s. 229-248
Omówienie roczników 2001 i 2002 "Dziejów Najnowszych" Zygmunt Zieliński s. 233-236
"A Biography of No Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland", Kate Brown, London 2004, Harvard University Press, Cambridge, Mass., ss. 308 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Kate Brown (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej", Arkadiusz Kołodziejczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 253-257
"Wielki Świadek Chrystusa, 1920-2005 : papież przełomu tysiącleci", Zygmunt Zieliński, Adam Wieczorek, Warszawa 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Adam Wieczorek (aut. dzieła rec.) Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989)", Jan Żaryn, Warszawa 2003 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 260-264
"Dziennik. T. I-IV : wydanie kompletne rękopisu i luźnych kartek Dziennika wraz z zapisami dziennymi Ochronka Podrzecka 1851-1854 i relacją s. Elżbiety Szkudłapskiej <Ostatnie dni życia i pogrzeb>", Edmund Bojanowski, objaśnił, skoment. i wstępem poprzedził Leonard Smołka, Wrocław 2009 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Edmund Bojanowski (aut. dzieła rec.) Leonard Smołka (aut. dzieła rec.) s. 271-276
"Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945", Edward Walewander, Lublin 2009 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 278-281
"Mieczysław Brzeziński : pedagog-społecznik", Marek Jurczyszyn, Lublin 2012 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Marek Jurczyszyn (aut. dzieła rec.) s. 321-326
"Studia historyczne", red. Mieczysław Żywczyński, Zygmunt Zieliński, Lublin 1968 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Żywczyński (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Handbuch der Kirchengeschichte”, t. 2, ”Die Reiskirche nach Konstantin dem Grosen”, cz. 1, ”Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon”, K. Baus, E. Ewig, wyd. H. Jedin, Freiburg im Br. 1973 : [recenzja] Zygmunt Zieliński K. Baus (aut. dzieła rec.) E. Ewig (aut. dzieła rec.) H. Jedin (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Polnische Kirchengeschichte", Franz Manthey, Hildesheim 1965 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Franz Manthey (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Komu służył PAX : materiały z sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku", red. Sabina Bober, wstęp Zygmunt Zieliński, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej W. Kaczorowski Sabina Bober (aut. dzieła rec.) Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775-1978", Zygmunt Zieliński, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 371-372
"Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944", oprac. i red. Zygmunt Zieliński, Lublin 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 419