Znaleziono 34 artykuły

Tadeusz Wolsza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa II Korpusu oraz absencji Polaków w londyńskiej paradzie zwycięstwa 8 czerwca 1946 r. : (przyczynek do genezy "zimnej wojny") Tadeusz Wolsza s. 87-99
Niecodzienna codzienność : (na marginesie książki Tadeusza Wolszy, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina... 1945-1956. Życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003, s. 263) Bogusław Kopka Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 115-121
O niemieckiej ludności cywilnej w polskich obozach i innych miejscach odosobnienia raz jeszcze : replika na polemikę Witolda Stankowskiego Tadeusz Wolsza s. 125-136
"Jan Ludwik Popławski 1854-1908 : biografia polityczna", Teresa Kulak, Wrocław 1989 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Teresa Kulak (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"40 lat ze >>Słowem<<", pod. red. J. Wójcika, Warszawa 1987 : [recenzja] Tadeusz Wolsza J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Choroby i ich leczenie w stalinowskich więzieniach i obozach w Polsce w latach 1944–1956 Tadeusz Wolsza s. 149-170
Przygotowania i przebieg wizyty gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w USA w 1946 r. : (raport ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie) Tadeusz Wolsza s. 153-169
Polski rząd na emigracji po II wojnie światowej - racja historyczna : na marginesie książki Tadeusza Wolszy pt. "Za żelazną kurtyną..." Tadeusz Kisielewski Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 176-186
Pierwsze półrocze 1945 r. w Polsce w świetle raportu rządu RP na obczyźnie Tadeusz Wolsza s. 177-191
"Materiały do dziejów uchodźstwa, t. 7: Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991", oprac. i red. Andrzej Suchcitz, Ludwik Maik, Wojciech Rojek, Londyn 1997 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Ludwik Maik (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Roman Dmowski", Krzysztof Kawalec, Warszawa 1996 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Krzysztof Kawalec (aut. dzieła rec.) s. 184-188
Synteza dziejów emigracji Tadeusz Wolsza Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 185-193
"Księga sportowców polskich, ofiar II wojny światowej 1939-1945", Bogdan Tuszyński, Warszawa 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Bogdan Tuszyński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945", Eugeniusz Duraczyński, Warszawa 1997 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) s. 194-200
"Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972", Wiesław Hładkiewicz, Zielona Góra 1995 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Wiesław Hładkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 198-205
"Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945-1950", Tadeusz Wolsza, Warszawa 1998 : [recenzja] Rafał Habielski Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny", Bogusław Kopka, Warszawa 2002 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Bogusław Kopka (aut. dzieła rec.) s. 201-206
Emigracja o Europie Środkowowschodniej : uwagi na marginesie książki Mariana S. Wolańskiego Tadeusz Wolsza Marian S. Wolański (aut. dzieła rec.) s. 207-215
Codzienność w polskich miejscach odosobnienia 1945-1956 Ludwik Hass Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 217-226
"Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950", Witold Stankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Włodzimierz Jastrzębski Tadeusz Wolsza Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 218-230
"Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944-1950", Helga Hirsch, Warszawa 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Helga Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Dziennik czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947", opracował Jacek Piotrowski, Wrocław 2004, t. 1, ss. 645; t. 2, ss. 675, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : [recenzja] Tadeusz Wolsza Jacek Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950", Jerzy Kochanowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie", Jan Żaryn, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"PPS na emigracji w latach 1945-1956", Anna Siwik, Kraków 1998 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Anna Siwik (aut. dzieła rec.) s. 234-239
"1956. Polska emigracja a Kraj. Antologia źródeł", pod red. Mariana M. Drozdowskiego, wybór i oprac. Marian M. Drozdowski, Tomasz Ochinowski, Jan Żaryn, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) Tomasz Ochinowski (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność społeczno-polityczna", Piotr Kardela, Szczecin 2000 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Piotr Kardela (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Generał Tadeusz Glabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie", pod red. Marka Szczerbińskiego i Andrzeja Suchcitza, Gorzów Wielkopolski 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954", Andrzej Zaćmiński, Bydgoszcz 2004 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Andrzej Zaćmiński (aut. dzieła rec.) s. 253-261
Polityka zagraniczna Polski w latach 1944-1990 w ocenie emigracji Tadeusz Wolsza s. 267-269
"Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947", Mirosław Golon, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Mirosław Golon (aut. dzieła rec.) s. 272-277
Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza Tadeusz Wolsza s. 339-357
"Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 1945-1954. Wybór dokumentów", wstęp i oprac. Dariusz Jarosz, Tadeusz Wolsza, Warszawa 1995 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 456-461
„Społeczeństwo i polityka - dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku”, red. Anna Żarnowska, Tadeusz Wolsza, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 500-507