Znaleziono 8 artykułów

Michał Strzelecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby modernizacji świadomości społecznej w PRL Michał Strzelecki s. 27-42
Stan badań historiografii polskiej po roku 1945 nad polityką zagraniczną Ottona von Bismarcka Michał Strzelecki s. 55-70
"Między aprobatą a odrzuceniem : demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku", red. Michał Strzelecki, Olsztyn 2012 : [recenzja] Marta Chechłowska-Lipińska Michał Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 131-137
    Zacytuj
  • Udostępnij
Otto von Bismarck w historiografii polskiej w latach 1918-1939 Michał Strzelecki s. 139-153
"Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku)", Jacek Gzella, Toruń 1998 : [recenzja] Michał Strzelecki Jacek Gzella (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Wizja wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939", Michał Strzelecki, Bydgoszcz 2008 : [recenzja] Małgorzata Król Michał Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 194-197
Historia wychowania - przesłania dla współczesności : sprawozdanie z obrad historyków wychowania podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu (31 VIII - 2 IX 1995) Michał Strzelecki s. 208-211
Koncepcje rozwiązywania konfliktów w polskiej myśli politycznej XX wieku Michał Strzelecki s. 237-240