Znaleziono 4 artykuły

Jacek Gzella

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja bloku państw środkowoeuropejskich w myśli politycznej Władysława Studnickiego Jacek Gzella s. 67-85
Problematyka agrarna w myśli politycznej Władysława Studnickiego Jacek Gzella s. 123-137
Krytyka idei neosłowiańskiej na łamach petersburskiego czasopisma "Votum Separatum" (rok 1908) Jacek Gzella s. 169-181
"Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku)", Jacek Gzella, Toruń 1998 : [recenzja] Michał Strzelecki Jacek Gzella (aut. dzieła rec.) s. 189-194