Znaleziono 6 artykułów

Janusz R. Budziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosyjscy przemysłowcy i handlowcy a polityka zagraniczna Rosji w latach 1906-1914 Janusz R. Budziński s. 47-69
Polityka zagraniczna Rosji 1907-1914 : aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty Janusz R. Budziński s. 139-144
"Kapitał i włast w Rossii", Edward Wiśniewski, Moskwa 2000 : [recenzja] Janusz R. Budziński Edward Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 189-192
Mikołaj II wobec pierwszej oficjalnej wizyty Ferdynanda Koburga jako cara bułgarskiego Janusz R. Budziński s. 211-216
"Region, kraj, świat : studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", Janusz R. Budziński (oprac.), Piotrków Trybunalski 2005 : [recenzja] Janusz R. Budziński Jarosław Petrowicz s. 262-266
Sprawozdanie z wyjazdu naukowego Janusz R. Budziński s. 313-314