Znaleziono 16 artykułów

Bogdan Tuszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w trzech zaborach Bogdan Tuszyński s. 27-48
Radio i sport w okresie międzywojennym (1925-1939) Bogdan Tuszyński s. 49-94
Ze wspomnień Jana Erdmana, Jerzego Jakuba Rohatinera (Rohy) i Lesława Bartelskiego Bogdan Tuszyński s. 79-80
Opowiadanie prawdziwe Jan Erdman s. 81-86
"Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881-1981", Maria Jasińska, Warszawa 1983 : [recenzja] Bogdan Tuszyński Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 83-85
Dr J. J. Rohatiner o K. Wierzyńskim (25 XI 1977 r.) J. J. Rohatiner s. 87-97
Wojciech Trojanowski (1904-1988) Bogdan Tuszyński s. 95-113
Król reporterów : Jan Erdman (1906-1986) Bogdan Tuszyński s. 97-114
"Sport szkolny" 1975 Lesław W. Bartelski s. 98-102
Witold Dobrowolski Bogdan Tuszyński s. 101-114
Sport na antenie Polskiego Radia w okresie powojennym (1945-1981) Bogdan Tuszyński s. 105-120
"Prasa i sport : wydawnictwo z okazji 100-lecia prasy sportowej 1881-1981", Bogdan Tuszyński, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Notkowski Bogdan Tuszyński (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Księga sportowców polskich, ofiar II wojny światowej 1939-1945", Bogdan Tuszyński, Warszawa 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Bogdan Tuszyński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Sport i Wczasy" (16 IV 1947-27 IV 1950) Bogdan Tuszyński s. 227-245
"Sprintem przez prasę sportową", Bogdan Tuszyński, Warszawa 1975 : [recenzja] Wiesław Władyka Bogdan Tuszyński (aut. dzieła rec.) s. 479-481
Rzut oka na główne kierunki rozwoju polskiej prasy sportowej do 1939 roku Bogdan Tuszyński s. 495-515