Znaleziono 7 artykułów

Marek Kornat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akt 5 listopada a umiędzynarodowienie sprawy polskiej podczas Wielkiej Wojny : Uwagi historyka dyplomacji Marek Kornat s. 11-28
Dyplomacja II Rzeczypospolitej wobec paktu Ribbentrop-Mołotow Marek Kornat s. 23-54
Droga Niemiec do paktu Ribbentrop-Mołotow i sprawy polskie : wydarzenia i interpretacje Marek Kornat s. 41-59
W związku z książką Stanisława Żerki o stosunkach polsko-niemieckich 1938-1939 Marek Kornat s. 71-90
Francuskie dokumenty dyplomatyczne (3 września - 31 grudnia 1939 r.) Marek Kornat A. Grynberg (aut. dzieła rec.) A. Kaspi (aut. dzieła rec.) C. Mouradian (aut. dzieła rec.) C. Nicault (aut. dzieła rec.) s. 231-244
Hermann Rauschning a Polska : wokół opinii autora "Rewolucji nihilizmu" o stosunkach polsko-niemieckich z maja 1939 r. Marek Kornat s. 255-301
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Marek Kornat s. 301-302