Znaleziono 8 artykułów

Janusz Stefaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy duchowieństwa w powiecie płockim w latach apogeum stalinizmu (1948-1953) w ocenie władz państwowych Janusz Stefaniak s. 36-39
Walka o kościół w Świdniku w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku Janusz Stefaniak s. 198-209
"Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956. Na przykładzie województwa kieleckiego", Ryszard Gryz, Kraków 1999 : [recenzja] Janusz Stefaniak Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) s. 204-208
Stronnictwo Pracy w woj. lubelskim w latach 1946 - 1950 : przegląd problemu Janusz Stefaniak s. 217-228
"Kościół a władza w Polsce (1945-1950)", Jan Żaryn, Warszawa 1997 : [recenzja] Janusz Stefaniak Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 230-234
"Patriotyzm w procesie wychowawczym na tle przemian historycznych w Polsce XIX i XX wieku", Sabina Bober, Poznań-Warszawa 2008 : [recenzja] Janusz Stefaniak Sabina Bober (aut. dzieła rec.) s. 263-264
Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w województwie katowickim w latach 1944–1956 : zarys problemu Janusz Stefaniak s. 405-424
"Podstawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1956", Janusz Stefaniak, Lublin 2017 : [recenzja] Antoni Poniński Janusz Stefaniak (aut. dzieła rec.) s. 669-674