Znaleziono 13 artykułów

Michał Jerzy Zacharias

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niemcy w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1938-1939 Michał Jerzy Zacharias s. 31-48
Krystalizacja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego w latach 1945-1947 Michał Jerzy Zacharias s. 53-74
Przesłanki i motywacje polityki Józefa Becka w 1939 roku Michał Jerzy Zacharias s. 69-81
Chorwacka "wiosna" i serbski "liberalizm" : konflikty polityczne w Jugosławii na początku lat siedemdziesiątych Michał Jerzy Zacharias s. 99-120
Kwestia spodziewanej wojny w stanowisku władz i opinii publicznej Czechosłowacji, Polski i Jugosławii w okresie międzywojennym Michał Jerzy Zacharias s. 107-123
Kwestia tzw. systemu samorządowego w jugosłowiańskim modelu ustrojowym w latach 1954-1964 Michał Jerzy Zacharias s. 109-134
Rozpad Związku Komunistów Jugosławii w 1990 r. Michał Jerzy Zacharias s. 111-139
Na marginesie polemiki Marka Kornata ze Stanisławem Żerką Michał Jerzy Zacharias s. 113-119
Międzynarodowe uwarunkowania rozpadu Jugosławii 1990-1991 Michał Jerzy Zacharias s. 133-164
Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1939 r. Michał Jerzy Zacharias P. Długołęcki (aut. dzieła rec.) Stanisław Żerko (aut. dzieła rec.) s. 141-162
Polityka, która była : (w związku z odpowiedzią Stanisława Żerki) Michał Jerzy Zacharias s. 145-155
„Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948”, Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 1990 : [recenzja] Michał Jerzy Zacharias Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 168-173
W związku z recenzją prof. Jerzego Tomaszewskiego Marek M. Kamiński Michał Jerzy Zacharias s. 175-180