Znaleziono 22 artykuły

Krzysztof Tarka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan badań nad emigracją i źródła do jej dziejów Antoni Bohdanowicz Władysław Bułhak Andrzej Friszke Małgorzata Ptasińska-Wójcik Krzysztof Tarka s. 15-36
Z polityki narodowościowej PRL : początki Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1956-1959) Krzysztof Tarka s. 65-80
"Wrogowie" Polski : pozbawienie obywatelstwa polskiego oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Krzysztof Tarka s. 65-84
Działania Służby Bezpieczeństwa wobec księdza Ignacego Dziermejki - duszpasterza Litwinów w Polsce Krzysztof Tarka s. 79-93
Gen. Nikodem Sulik o SZP-ZWZ na Wileńszczyźnie Krzysztof Tarka s. 123-132
Działalność Karola Lewkowicza - przyczynek do powstania orientacji prokrajowej na emigracji Krzysztof Tarka s. 139-169
"Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940", Mieczysław Jackiewicz, Olsztyn 1997 : [recenzja] Krzysztof Tarka Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Michał Römer a problemy narodowościowe na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego", Jan Sawicki, Toruń 1998 : [recenzja] Krzysztof Tarka Jan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 167-171
Sprawa przyjazdu do Polski gen. Józefa Hallera w 1957 roku Krzysztof Tarka s. 174-182
"Białostocczyzna 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz", oprac. Jerzy Kułak, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Tarka Jerzy Kułak (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich (Biblioteka Ziem Wschodnich)", wybór, oprac., wstęp Zygmunt Boradyn, Andrzej Chmielarz, Henryk Piskunowicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Tarka Zygmunt Boradyn (aut. dzieła rec.) Andrzej Chmielarz (aut. dzieła rec.) Henryk Piskunowicz (aut. dzieła rec.) s. 197-200
Z nienawiści do Piłsudskiego i Andersa : kontakty płk. Aleksandra Kędziora i mjr. Marcelego Kyci z wywiadem PRL Krzysztof Tarka s. 201-212
'Wielokrotny morderca' czy egzekutor podziemnego państwa? Sprawa Tadeusza Koyera Krzysztof Tarka s. 201-218
W oczekiwaniu na wyzwolenie : Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie o sytuacji międzynarodowej na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych Krzysztof Tarka s. 209-231
"Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990", Krzystof Tarka, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Zaćmiński Krzysztof Tarka (aut. dzieła rec.) s. 264-270
Jest tylko jedna Polska : Bolesław Świderski - emigrant w służbie Polski Ludowej Krzysztof Tarka s. 273-308
„Papież, którego Polska dała światu” : Środowiska emigracyjne wobec wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża Krzysztof Tarka s. 305-328
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL Krzysztof Tarka s. 315-335
Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL Krzysztof Tarka s. 315-335
Waldemar Sobczyk i „Nasz Znak” – dywersja w ruchu ludowym na emigracji Krzysztof Tarka s. 321-363
Nauka, polityka i tajne służby : podróże Adama Bromkego do Polski Krzysztof Tarka s. 339-352
"Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990", Krzysztof Tarka, Warszawa 2003 : [recenzja] Anna Cichocka Krzysztof Tarka (aut. dzieła rec.) s. 390-394