Znaleziono 6 artykułów

Grzegorz Zackiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy systemu radzieckiego w ujęciu polskiej publicystyki lat 1918-1939 Grzegorz Zackiewicz s. 3-20
Kazimierz Zakrzewski (1900-1941) : historyk, ideolog, działacz społeczny i polityczny Grzegorz Zackiewicz s. 101-129
Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego w latach 1918-1939 Grzegorz Zackiewicz s. 161-165
Wizja Polski niepodległej w koncepcjach Stronnictwa Niezawisłości Narodowej z lat 1917−1919 Grzegorz Zackiewicz s. 189-210
"Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918-1939", Grzegorz Zackiewicz, Kraków 2004, Wydawnictwo ARCANA, ss. 836 : [recenzja] Aleksandra J. Leinwand Grzegorz Zackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Polscy terroryści w walce z caratem", Warszawa 2014 : [recenzja] Grzegorz Zackiewicz Waldemar Potkański (aut. dzieła rec.) s. 257-267