Znaleziono 3 artykuły

Jolanta Dzieniakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kuratoryjna biblioteka pedagogiczna w Wilnie (1924-1939) : geneza : organizacja Jolanta Dzieniakowska s. 47-63
Kielecki dziennik prorządowy "Opinia" (1927-1930) Jolanta Dzieniakowska s. 107-117
Sprawozdanie z sesji naukowej "Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych Ziem polskich w dobie powstańczej 1864-1914" Jolanta Czerw Jolanta Dzieniakowska s. 135-137