Znaleziono 6 artykułów

Urszula Oettingen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczeństwo Królestwa Polskiego w świetle "źródeł legionowych" w 1914 roku Urszula Oettingen s. 149-168
O cmentarzach legionowych na Wołyniu Urszula Oettingen Adam R. Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 166-174
Pomnik Legionów w Kielcach Urszula Oettingen s. 171-192
"Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918 : studium z działalności w latach niewoli narodowej", Urszula Oettingen, Kielce 2010 : [recenzja] Albin Koprukowniak Urszula Oettingen (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Jastków 1915. Hstoria i pamięć", Jan Konefał, Lublin 2003 : [recenzja] Urszula Oettingen Jan Konefał (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Inteligencja na prowincji kieleckiej w latach 1918-1939", Elżbieta Słabińska, Kielce 2004, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, ss. 319 : [recenzja] Urszula Oettingen Elżbieta Słabińska (aut. dzieła rec.) s. 222-227