Znaleziono 9 artykułów

Sabina Bober

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka PRL w kazaniach biskupa Ignacego Tokarczuka Sabina Bober s. 123-140
Prymasowska wizja przetrwania Sabina Bober s. 139-163
Stan wojenny w ocenie biskupa Ignacego Tokarczuka Sabina Bober s. 159-172
Działalność biskupa Ignacego Tokarczuka w diecezji przemyskiej w warunkach PRL-u Sabina Bober s. 169-173
Walka o utrzymanie nauczania religii w szkołach w okresie polski ludowej Sabina Bober s. 189-200
"Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL", Sabina Bober, Lublin 2005 : [recenzja] Sławomir Zabraniak Sabina Bober (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Patriotyzm w procesie wychowawczym na tle przemian historycznych w Polsce XIX i XX wieku", Sabina Bober, Poznań-Warszawa 2008 : [recenzja] Janusz Stefaniak Sabina Bober (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Komu służył PAX : materiały z sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku", red. Sabina Bober, wstęp Zygmunt Zieliński, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej W. Kaczorowski Sabina Bober (aut. dzieła rec.) Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005", red. S. Bober, S. Budyn, Lublin-Hannover 2006 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Sabina Bober (aut. dzieła rec.) Stanisław Budyn (aut. dzieła rec.) s. 484-485