Znaleziono 1 artykuł

Andrzej W. Kaczorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Komu służył PAX : materiały z sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku", red. Sabina Bober, wstęp Zygmunt Zieliński, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej W. Kaczorowski Sabina Bober (aut. dzieła rec.) Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 343-349