Znaleziono 1 artykuł

S. W. Mironienko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dokumienty po istorii Biełarusi w „Osoboj papkie” I. W. Stalina", sostawitieli: S. W. Żumar', S. W. Mironienko i W. D. Sielemieniew, Minsk 2004, Izd. NARB, ss. 86 : [recenzja] Wojciech Materski S. W. Mironienko (aut. dzieła rec.) W. D. Sielemieniew (aut. dzieła rec.) S. W. Żumar' (aut. dzieła rec.) s. 244-247