Znaleziono 4 artykuły

Tadeusz Dubicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kręgu niemiecko-polskich powinowactw literackich : 30 lat pracy naukowej prof. zw. dr habil. Krzysztofa A. Kuczyńskiego (1971-2001) Tadeusz Dubicki s. 11-18
Początki działalności Grupy Operacyjnej KERM "Prusy Wschodnie" na terenie Warmii i Mazur (10 marca 1945 - trzecia dekada maja 1945) Tadeusz Dubicki s. 37-54
Studenci polscy w Rumunii w latach 1939-1945 Tadeusz Dubicki s. 167-178
"Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej", tom I: "Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej", pod redakcją Tadeusza Dubickiego, Darii Nałęcz, Tessy Stirling, Warszawa 2004, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 612 : [recenzja] Tadeusz Kondracki Tadeusz Dubicki (aut. dzieła rec.) Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) Tessa Stirling (aut. dzieła rec.) s. 247-251