Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwości narzędzi analitycznych w policji a aspekt geoprzestrzenny Maciej Hausman Wojciech Szczepański s. 55-66
Współdziałanie policji z wybranymi podmiotami w zwalczaniu handlu ludźmi Irena Malinowska Wojciech Szczepański s. 168-184
Historia Albańczyków w pracach bułgarskich historyków Bojana Giuzełewa i Marijany Stamowej Wojciech Szczepański s. 179-189
Handel ludźmi na początku XXI wieku Irena Malinowska Wojciech Szczepański s. 185-207
"Slobodan Jovanović. Ilustrowana monografija", Miodrag Jovičić, Beograd 2004 : [recenzja] Wojciech Szczepański Miodrag Jovičić (aut. dzieła rec.) s. 189-193
Serbowie a Albańczycy w latach 1878-1918 Wojciech Szczepański s. 195-200
Zastosowanie wybranych narzędzi statystycznych w pracy naukowej Wojciech Szczepański s. 198-208
"Skrivene manjine na Balkanu", urednik Biljana Sikimić, Beograd 2004 : [recenzja] Wojciech Szczepański Biljana Sikimić (aut. dzieła rec.) s. 204-208