Znaleziono 4 artykuły

Janusz Gruchała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia cieszyńska w opinii prasy czeskiej na początku XX wieku (do 1914 r.) Janusz Gruchała s. 39-49
Czeskie stronnictwa polityczne wobec stosunków polsko-sowieckich w pierwszych latach dwudziestolecia międzywojennego Janusz Gruchała s. 49-68
Zaolzie w opinii czeskich środowisk politycznych (1934-1938) Janusz Gruchała s. 65-87
"Tomasz G. Masaryk", Janusz Gruchała, Wrocław 1996 : [recenzja] Piotr Maciej Majewski Janusz Gruchała (aut. dzieła rec.) s. 191-195