Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola i udział J. I. Kraszewskiego w prasie warszawskiej Alina Słomkowska s. 455-492
Rozwój ilościowy polskiej prasy prowincjonalnej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej : charakterystyka statystyczna Andrzej Notkowski s. 493-545
"Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t.1 : Do roku 1945", Joachim Glensk, Opole 1973 : [recenzja] Wiesław Władyka Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 547-548
"The Story of Street Literature : Forerunners of the Popular Press", Robert Collison, London 1937 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Robert Collison (aut. dzieła rec.) s. 548-550
"Die Presse in Afrika ; Die Presse in Asien und Ozeanien ; Die Presse in Lateinamerika", oprac. Fritz Feuereisen i Ernst Schmacke, Pullach/Munchen 1973 : [recenzja] Wiesław Władyka Fritz Feuereisen (aut. dzieła rec.) Ernst Schmacke (aut. dzieła rec.) s. 550-551
Józef Skrzypek (17 IX 1905-29 VI 1974) s. 552-556