Znaleziono 87 artykułów

Tadeusz Cieślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkurent "Gazety Grudziądzkiej" - "Der Gesellige" (1826-1945) Tadeusz Cieślak s. 25-42
Problem 'gadzinówek' na Mazurach Tadeusz Cieślak s. 36-45
Rola prasy w fińskim odrodzeniu narodowym Tadeusz Cieślak s. 41-46
Początki prasy hitlerowskiej w Prusach Wschodnich Tadeusz Cieślak s. 49-54
Miejsce Warmii i Mazur w historii ziem polskich XIX i XX wieku Tadeusz Cieślak s. 81-89
"Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939", Marian Fuks, Warszawa 1979 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 85-88
Czasopisma polsko-szwedzkie Tadeusz Cieślak s. 89-95
Pierwsze lata działalności czasopisma "Mazur" Tadeusz Cieślak s. 89-92
"Biedaczek" (czasopismo ludowe z okresu Wiosny Ludów) Tadeusz Cieślak s. 112-127
"Bruno Schoenlank, 1859-1901 : reformer der sozialdemokratischen Tagespresse", Paul Mayer, Hannover 1972 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Paul Mayer (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Deutsche Presse 1914-1945 : Geschichte der Deutschen Presse", Kurt Koszyk, Berlin 1972 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975 : szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Seweryn Pieniężny 1890-1940 : redaktor i wydawca spod znaku Rodła", Jan Chłosta, Olsztyn 1980 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Die Königsberger Kaufmannschaft des 17. und 18. Jahrhunderts", Gerhard von Glinski, Marburg (Lahn) 1964 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Gerhard von Glinski (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Die Bevölkerungsentwicklung der preussischen Ostprovinzen im. 19. und 20. Jahrhundert", Peter Quante, "Zeitschrift für Ostforschung" 1959, 4 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Peter Quante (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Gestapo - narzędzie tyranii", E. Crankshaw, Warszawa 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak E. Crankshaw (aut. dzieła rec.) s. 134-135
"Z wczesnej działalności Juliana Klaczki", Dawid Fajnhauz, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 43-44, Warszawa 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Dawid Fajnhauz (aut. dzieła rec.) s. 136-137
"Publizistik aus Profession : Festschrift für Johannes Binkowski aus Anlass der Vollendung seines 70. Lebensjahres", Düsseldorf 1978 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 146-147
"Walka Polski o obsadę biskupstwa warmińskiego na przełomie XV i XVI wieku na tle polityki zjednoczeniowej", Henryk Zins, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Vol. XII, 1957, 3 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900-1958", Władysław Chojnacki, Jan Kowalik, Poznań 1960 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 150-151
Inspiracje profesora Józefa Skrzypka Tadeusz Cieślak s. 154-157
Hitlerowskie czasopismo "Nowy Kurier Warszawski" Tadeusz Cieślak s. 162-169
"Hochschulwesen und Wissenschaft in Polen. Entwicklung, Organisation und Stand 1918-1960", Karl Hartmann, Frankfurt am Main 1962; "Das wissenschaftliche Leben in Polen", Karl Hartmann, Essen 1964 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Karl Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 162-164
Materiały o prześladowaniu przez hitlerowców ludności polskiej na terenie Warmii, Mazur i Powiśla : raporty konsulów polskich Tadeusz Cieślak s. 163-168
"Gryf" - pismo dla spraw kaszubskich Tadeusz Cieślak s. 170-190
Westfalia jako ośrodek polskiego czasopiśmiennictwa Tadeusz Cieślak s. 179-185
Szkice z historii czasopiśmiennictwa niemieckiego w Polsce Tadeusz Cieślak s. 181-197
"Czasopisma polsko-szwedzkie ", Tadeusz Cieślak, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 11 (1972), z. 1 : [recenzja] Andrzej Notkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 213
"Okupacyjne lata >>Wiarusa Polskiego<<", Tadeusz Cieślak, "Rocznik Historii Czasopismiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 214
Pismo polskich robotników w Westfalii "Wiarus Polski" (1890-1923) Tadeusz Cieślak s. 223-236
Czasopismo "Baltic Countries" (1935-1939) Tadeusz Cieślak s. 228-235
Toruńskie czasopismo hitlerowskie "Thorner Freiheit" (20 IX 1939-30 I 1945) Tadeusz Cieślak s. 236-246
"Pismo polskich robotników w Westfalii >>Wiarus Polski<< (1890-1923)", Tadeusz Cieślak, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 2 : [recenzja] Andrzej Notkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 246
"Prasa polska na Mazurach i Warmii 1718-1939", Tadeusz Cieślak, Olsztyn 1964 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Das abenteuerliche Leben des sozialrevolutionaren Agitatore Carl Minister 1873-1942", Kurt Koszyk, "Archiv fur Sozialgeschichte", T. 5, 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Geschichte Ost- und Westpreussens", Bruno Schumacher, Würzburg 1957 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Bruno Schumacher (aut. dzieła rec.) s. 266-267
"Deutsche Presspolitik im Ersten Weltkrieg", Kurt Koszyk, Dusseldorf 1969 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Rocznik Białostocki" T. I, 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 271-274
"Die Ewangelische Kirche im Dortmunder Raum in der Zeit von 1815-1945", Ernst Brinkmann, Dortmund 1979 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Ernst Brinkmann (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Deutsche Presse 1914-1945", Kurt Koszyk, Berlin 1972 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Verwaltungsliederung und Raumplanung in Polen und Ostdeutschland vor und nach 1945", Richard Breyer, "Zeitschrift für Ostforschung" 1959, h. 1 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Richard Breyer (aut. dzieła rec.) s. 285-287
Hitlerowcy z Prus Wschodnich w Norwegii Tadeusz Cieślak s. 285-288
"Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570", wyd. Stanisław Hoszowski, Gdańsk 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Stanisław Hoszowski (aut. dzieła rec.) s. 297
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Die Flucht. Ostpreussen 1944/45", Edgar Günther Lass, Bad Neuheim 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Edgar Günther Lass (aut. dzieła rec.) s. 297-299
Sprawy Warmii i Mazur w "Bibliografii prasy polskiej 1944-1948" Tadeusz Cieślak s. 299-300
"Der Zweite Turkenkalender", Henk Prakke, Groningen 1942; "Typographische Beschreibung des Turken kalendares von Werkman", Hendrik Nicolaas Werkman, G. W. Ovink, Mainz u. Assen 1967 : [recenzja] Tadeusz Cieślak G. W. Ovink (aut. dzieła rec.) Henk Prakke (aut. dzieła rec.) Hendrik Nicolaas Werkman (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Prasa Pomorza Wschodniego w XIX i XX wieku", Tadeusz Cieślak, Warszawa 1966 : [recenzja] Tadeusz Kowalak Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 318-322
"Wydawnictwo "Gazety Olsztyńskiej” w latach 1918-1939", Jan Chłosta, Olsztyn 1977 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Deutsche Presse im 19 Jahrhundert", Kurt Koszyk, Berlin 1966 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 322-324
"Presse in der Zwangsjacke 1933-1945", Oron J. Hale, Dusseldorf 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Oron J. Hale (aut. dzieła rec.) s. 324-327
"Mazury i Warmia 1800-1870. Wybór źródeł", oprac. Władysław Chojnacki, Wrocław 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Pamiętnik Mazura", Karol Pentowski, oprac. Janusz Jasiński, Olsztyn 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Karol Pentowski (aut. dzieła rec.) s. 344
"Gimnazjum chełmińskie w okresie zaboru 1837-1920", Paweł Chmielecki, Poznań 1970 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Paweł Chmielecki (aut. dzieła rec.) s. 354-357
"Inwentarz starostwa grudziądzkiego z roku 1739", wyd. Adam Wolnikowski, Grudziądz 1963 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Adam Wolnikowski (aut. dzieła rec.) s. 388-389
Okupacyjne lata "Wiarusa Polskiego" Tadeusz Cieślak s. 393-402
"Polen und Europa : studien zur polnischer Aussenpolitik 1931-1939", Hans Roos, Tübingen 1957 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Hans Roos (aut. dzieła rec.) s. 401-404
Zbrodnie olsztyńskiego landrata Tadeusz Cieślak s. 401-404
Ostatni rocznik "Mazura" Tadeusz Cieślak s. 405-408
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niewidomy historyk z Ełku - Ludwik Baczko 1756-1823 Tadeusz Cieślak s. 410-413
"Unter polnischer Verwaltung", Charles Wassermann, Hamburg 1958 : [recenzja] ; "Zwischen Breslau und Danzig", Ulrich Blank, Hannover 1958 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Ulrich Blank (aut. dzieła rec.) Charles Wassermann (aut. dzieła rec.) s. 422-424
  Zacytuj
 • Udostępnij
"W kwaterze prasowej : dziennik z lat wojny 1939-1945 : od Coetquidan do <Rubensa>", Witold Leitgeber, Londyn 1972, ss. 366 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Witold Leitgeber (aut. dzieła rec.) s. 431-433
Walka redakcji "Mazura" z hitleryzmem Tadeusz Cieślak s. 441-445
"Polnische Veröffentlichungen zur ost- und westpreussischen Geschichte aus dem vergangenen Jahrzehnt (1950-1960)", Ernst Bahr, "Zeitschrift f. Ostforschung" X, 1961, h. 2 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Ernst Bahr (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"Gusen. Przedsionek piekła", Jerzy Osuchowski, [Warszawa] 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jerzy Osuchowski (aut. dzieła rec.) s. 448-449
Niewidomy historyk z Ełku - Ludwik Baczko 1756-1823 Tadeusz Cieślak s. 456-459
"Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939", Wojciech Wrzesiński, Poznań 1963 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 463-465
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Przeciw pruskiej przemocy. Walka o ziemię na przełomie XIX i XX wieku", Tadeusz Cieślak, Warszawa 1959 : [recenzja] Tadeusz Grygier Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 489-491
"Inwentarz starostwa grudziądzkiego z roku 1603 oraz rejestr dochodów z lat 1601-1603", wyd. Stefan Cackowski, Grudziądz 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Stefan Cackowski (aut. dzieła rec.) s. 493-494
Mazury i Warmia w "Szkicach z dziejów Pomorza" Andrzej Wojtkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisław Hoszowski (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 495-501
"Rocznik Grudziądzki" T. II, 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 501-503
"Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565", wyd. Stanisław Hoszowski, Gdańsk 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Stanisław Hoszowski (aut. dzieła rec.) s. 503
Emilia Sukertowa-Biedrawina Tadeusz Cieślak s. 531-532
"Studien zur Geschichte der Preussenlandes. Festschrift für Erich Keyser zu seinem 70. Geburtstag Dargebracht von Freunden und Schülern", hrsg. von Ernst Bahr, Marburg 1963 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Ernst Bahr (aut. dzieła rec.) s. 541-546
Dwa kalendarze mazurskie z 1935 roku Tadeusz Cieślak s. 544-552
"Rocznik Elbląski" T. 2, 1963 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 546-548
"The Story of Street Literature : Forerunners of the Popular Press", Robert Collison, London 1937 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Robert Collison (aut. dzieła rec.) s. 548-550
"Beaverbrook", A. J. P. Taylor, London 1972 : [recenzja] Tadeusz Cieślak A. J. P. Taylor (aut. dzieła rec.) s. 557-559
Z historii niemieckiej prasy w języku polskim : I. "Goniec Krakowski" (27 X 1939-18 I 1945), II. Hitlerowska "Gazeta Żydowska" w Krakowie (23 VII 1940-30 VIII 1942) Tadeusz Cieślak s. 569-588
"Die Landesdefension im Herzogtum Preussen zu Beginn des 17. Jahrhunderts", Jürgen Petersohn, "Zeitschrift f. Ostforschung" X, 1961, h. 2 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jürgen Petersohn (aut. dzieła rec.) s. 617-618
"Die deutsche Sozialdemokratie und die Masuren und Litauer", Hans-Ulrich Wehler, Würzburg 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Hans-Ulrich Wehler (aut. dzieła rec.) s. 644-645
"Rocznik Grudziądzki" T. 4, 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 663-664
Nowe materiały o Ignacym Krasickim i jego sekretarzu Tadeusz Cieślak s. 664-666
"Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały", T. 1, red. Remigiusz Bierzanek i Józef Kukułka; T. 1, oprac. Karol Lapter, Remigiusz Bierzanek, Tadeusz Cieślak, Beniamin Perelmuter, Warszawa 1965 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Remigiusz Bierzanek (aut. dzieła rec.) Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) Józef Kukułka (aut. dzieła rec.) Karol Lapter (aut. dzieła rec.) Beniamin Perelmuter (aut. dzieła rec.) s. 666-669
"Rocznik Białostocki" T. II, 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 679-681
"Zur neueren Geschichte der Masuren", Hans-Ulrich Wehler, "Zeitschrift für Ostforschung" XI, 1962, h. 1 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Hans-Ulrich Wehler (aut. dzieła rec.) s. 681-684
"W cieniu samotnych wież", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 686-687
"Das evangelische Kirchen- und Schulwesen in Ostpreussen während der Regierung Friedrich des Grossen", Hartwig Notbohm, Heidelberg 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Hartwig Notbohm (aut. dzieła rec.) s. 810-813