Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gazeta Grodzieńska" 1776-1783 Jerzy Łojek s. 5-44
Idee społeczno-polityczne "Polaka" (1896-1906) : przyczynek do kształtowania się ideologii Narodowej Demokracji Wiesław Piątkowski s. 45-65
"Głos" Jana Władysława Dawida 1900-1905 Wojciech Bułat s. 66-83
Prasa polska na Ukrainie Radzieckiej : zarys historyczno-bibliograficzny Jarosław Daszkiewicz s. 84-137
Problemy społeczno-polityczne na łamach "Społem" (listopad 1930-czerwiec 1939) Jan Borkowski s. 138-167
Koszty wydawnictw czasopism "Przegląd Rzeszowski" i "Kurier Rzeszowski" oraz ich kolportaż 1883-1887 Jerzy Myśliński s. 168-173
Nieznany list Konrada Prószyńskiego-Promyka s. 174-181
Statystyka czasopism ruchu zawodowego w latach 1848-1939 : część II: polskie czasopisma ruchu zawodowego w latach 1918-1939 Bolesław Korczak s. 182-204
Z dziejów polskiej prasy wojskowej w latach 1918-1939 s. 205-228
Zgromadzenie w obronie wolności słowa w Warszawie 26 XI 1929 s. 229-251
Notatki bibliograficzne s. 252-256