Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Galicyjski manifest pozytywizmu Janina Rosnowska s. 5-15
Idee pozytywistyczne w "Kraju" Ludwika Gumplowicza Izabela Zaremba-Piekara s. 17-32
"Szkice Społeczne i Literackie" (1875-1876) Aleksander Żyga s. 33-56
Czasopisma filareckie 1909-1914 : część I-"Promień" Aleksandra Garlicka s. 57-75
Materiały redakcji tygodnika "Kraj" : (z korespondencji) s. 77-115
Nakłady prasy w Królestwie Polskim w 1909 r. s. 117-120
Z historii czasopism płockich Czesław Gutry s. 121-129
Bibliografia czasopism płockich 1810-1966 s. 131-148
"<Tygodnik Cieszyński> i <Gwiazdka Cieszyńska> pod redakcją Pawła Stalmacha 1848-1887", Irena Homola, Katowice-Kraków 1968 : [recenzja] Marian Tyrowicz Irena Homola (aut. dzieła rec.) s. 149-155
Uwagi do dziejów czasopiśmiennictwa łódzkiego Janina Jaworska s. 155-163
Z historii czasopiśmiennictwa Młodej Polski Aleksander Żyga s. 163-167
"Bolszewitskaja pieczat' Moskwy", Iwan Wasilewicz Kuzniecow, Anatolij Wasilewicz Szumakow, Moskwa 1968 : [recenzja] Jerzy Myśliński Iwan Wasilewicz Kuzniecow (aut. dzieła rec.) Anatolij Wasilewicz Szumakow (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Prasa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 1918-1923", Maria Meglicka, Warszawa 1968 : [recenzja] Gereon Iwański Maria Meglicka (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Komisja Pamiętnikarska Zespołu Starszych Dziennikarzy przy SDP Jerzy Nowakowski s. 173-176