Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Dobrzański-redaktor "Gazety Narodowej" w 1848 r. Janina Rosnowska s. 319-338
"Liberum veto" A. Świętochowskiego wobec rewolucji 1905-1907 : część II : felieton Świętochowskiego wobec aktualnych wydarzeń i problemów Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 339-360
Ostatnie lata istnienia wydawnictwa "Katolik" w Bytomiu (1923-1932) Jerzy Ratajewski s. 361-387
Prasa polska w Czechosłowacji w latach 1935-1968 : przegląd bibliograficzny Jerzy Myśliński s. 389-401
Czasopisma lekarskie wydawane przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (1950-1967) Teresa Ostrowska s. 403-416
Wspomnienia : część II Klaudiusz Hrabyk s. 417-441
W "Dzień dobry" (1934-1938) Mieczysław Krzepkowski s. 443-457
"Barykada" : pismo codzienne III i II Rejonu AK : (wspomnienie) Stanisław Garztecki s. 459-466
"Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenskeho : żurnalistika", Bratislava 1968 : [recenzja] Jerzy Myśliński s. 467-468
"Prasa warszawska (1918-1939)", Zbigniew Mitzner, [w:] "Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939", t. 1, Warszawa 1968 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zbigniew Mitzner (aut. dzieła rec.) s. 468-474
"Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej", Zbigniew Machaliński, Gdańsk 1969 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Zbigniew Machaliński (aut. dzieła rec.) s. 474-476
"Współczesna prasa polska", T. Kupis, Warszawa 1967 : [recenzja] Zenon Kmiecik T. Kupis (aut. dzieła rec.) s. 476-478
List do Redakcji Teresa Ostrowska s. 478-480