Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studiów nad czytelnictwem prasy w Polsce w końcu XVIII wieku (1780-1793) Jerzy Łojek s. 5-31
Prasa wydawana przez Ligę Narodową w Krakowie przed 1905 rokiem (Zarys informacyjno-bibliograficzny) Jerzy Myśliński s. 32-56
Galicyjska prasa "dla ludu" (1848-1913) Stanisław Lato s. 57-74
Pisma "ludowe" w Królestwie Polskim w latach 1907-1914 Zenon Kmiecik s. 75-114
"Sfinks" w latach 1908-1913 Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 115-150
"Dziennik Petersburski" w przededniu I wojny światowej Irena Spustek s. 151-168
Założenie tygodnika "Piast" w 1913 roku Andrzej Garlicki s. 169-184
"Jedność Robotnicza" Jerzy Feliksiak s. 185-234
"Miesięcznik Nauczycielski" 1935-1937 (Organ radykalnej lewicy nauczycielskiej) Bronisław Ługowski s. 235-267
"Młodzi idą"-organ prasowy Centralnego Wydziału Młodzieży PPS (październik 1936-sierpień 1939) Eugeniusz Rudziński s. 268-293
"<The Gazetteer> 1735-1797 : A study in the Eighteenth-Century English Newspaper", Robert L. Haig, Carbondale 1960 : [recenzja] Jerzy Łojek Robert L. Haig (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945", opracował Lucjan Dobroszycki przy współudziale Wandy Kiedrzyńskiej pod kierownictwem naukowym Stanisława Płoskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Jerzy Myśliński Lucjan Dobroszycki (aut. dzieła rec.) Wanda Kiedrzyńska (aut. dzieła rec.) Stanisław Płoski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Notatki bibliograficzne. s. 301-302