Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa podziemna w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej Jerzy Jarowiecki s. 139-169
Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego : (z dziejów polskiej prasy w Galicji 1834-1918) Tadeusz Krzyżewski s. 171-204
Warszawska prasa żydowska w języku polskim Marian Fuks s. 205-237
"Kaliszanin" (1870-1892) Edward Polanowski s. 239-251
Ignacy Żniński (1864-1931) : szkic biograficzny Stanisław Poręba s. 253-259
"Czasy przełomu : wspomnienia dziennikarza z lat 1944-1946", Stanisław Ziemba, Kraków 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Stanisław Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Prasa lubelska 1944-1974", Alojzy Leszek Gzella, Lublin 1974 : [recenzja] Andrzej Ślisz Alojzy Leszek Gzella (aut. dzieła rec.) s. 263-264