Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja redakcji w prasie i czasopiśmiennictwie polskim w I połowie XIX w. Marian Tyrowicz s. 5-41
Adam Chłędowski jako publicysta i wydawca czasopism : (informacja bio-bibliograficzna) Alina Słomkowska s. 42-57
Z dziejów czasopiśmiennictwa medycznego w Polsce Teresa Ostrowska s. 58-82
Adam Gurowski i jego pismo "Przyszłość" Florian Stasik s. 83-104
"Słowo" Józefata Ohryzki a carska cenzura Ryszard Fürst s. 105-120
Tygodnik "Piast" (1913-1939) : organizacja i finanse : część II Andrzej Paczkowski s. 121-145
Prasa Niezależnej Partii Chłopskiej (1924-1927) Benon Dymek s. 146-157
"Sygnały" (1933-1939) Andrzej Świecki s. 158-180
Szkice z historii czasopiśmiennictwa niemieckiego w Polsce Tadeusz Cieślak s. 181-197
Prasa w języku polskim na Litwie Radzieckiej 1940-1966 Jerzy Myśliński s. 198-219
Tendencje rozwojowe czasopiśmiennictwa naukowego oraz napływ zagranicznych czasopism naukowych do Polski Michał Dorembowicz s. 220-238
Projekt wydawania nowej gazety w 1831 r. w Królestwie Polskim s. 239-246
Kontakty Tadeusza Bobrowskiego z redakcją "Kraju" s. 247-257
O prenumeratorach czasopism warszawskich w Rosji poza Królestwem Polskim w r. 1915 Jerzy Myśliński s. 258-260
75 lat prasy polskiej w Brazylii : (wspomnienia i refleksje) Władysław Wójcik s. 261-274
Z dziejów syndykatu dziennikarzy warszawskich : organizacja i początki działalności SDW Jerzy Nowakowski s. 275-299
"Zarys historii prasy francuskiej", Henryk Kurta, Alina Słomkowska, Warszawa 1966; "Krótki zarys historii prasy brytyjskiej", Alina i Zygmunt Słomkowscy, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Henryk Kurta (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) Zygmunt Słomkowski (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"Der Zweite Turkenkalender", Henk Prakke, Groningen 1942; "Typographische Beschreibung des Turken kalendares von Werkman", Hendrik Nicolaas Werkman, G. W. Ovink, Mainz u. Assen 1967 : [recenzja] Tadeusz Cieślak G. W. Ovink (aut. dzieła rec.) Henk Prakke (aut. dzieła rec.) Hendrik Nicolaas Werkman (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815-1830", Jerzy Łojek, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 306-317
"Prasa Pomorza Wschodniego w XIX i XX wieku", Tadeusz Cieślak, Warszawa 1966 : [recenzja] Tadeusz Kowalak Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 318-322
"Deutsche Presse im 19 Jahrhundert", Kurt Koszyk, Berlin 1966 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 322-324
"Presse in der Zwangsjacke 1933-1945", Oron J. Hale, Dusseldorf 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Oron J. Hale (aut. dzieła rec.) s. 324-327
Wydawnictwa bibliograficzne Biblioteki Polskiej w Londynie Aleksandra Garlicka s. 327-329