Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsze polskie czasopisma geograficzno-podróżnicze Andrzej Zieliński s. 161-172
W sprawie "Gazety Olsztyńskiej" Janusz Jasiński s. 173-183
"Świat" : zarys dziejów pisma (1888-1895) Aleksander Żyga s. 184-206
Dzieje "Ojczyzny" w Krakowie w latach 1907-1914 Jerzy Myśliński s. 207-213
Próba zastosowania metody statystycznej analizy zawartości treści na przykładzie wybranych czasopism śląskich z 1911 r. Jerzy Ratajewski s. 214-226
Wojewódzkie dzienniki urzędowe w r. 1832 s. 227-235
"Polskie Pacholę" Antoni Więcek s. 236-249
Świadek i dokumenty Mieczysław Krzepkowski s. 250-259
Historia pewnej konfiskaty : o "Wiadomościach Turystycznych" z 1934 r. (wspomnienia) Stanisław Garztecki s. 260-270
"Nowiny Żoliborskie" podczas powstania warszawskiego (wspomnienia) Janina Dunin-Wąsowiczowa s. 271-274
Prasa tajna "ROCh-a" w Zamojskiem w latach okupacji hitlerowskiej Antoni Wiącek s. 275-276
Jakie badania nad prasą prowadzi się we Francji? Pierre Guiral Barbara Janicka (tłum.) s. 277-280
"Centralny katalog czasopism wojskowych", t. 1, Warszawa 1967 : [recenzja] Kazimierz Zieliński s. 280-282
"Dziennik czynności urzędowych Księgozbioru Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie", Franciszek Siarczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Franciszek Siarczyński (aut. dzieła rec.) s. 283-286
"Komunystyczna presa Zachidnoj Ukrainy", I. T.Cioch, Lwiw 1966 : [recenzja] Gereon Iwański I. T. Cioch (aut. dzieła rec.) s. 286-293
"Presa Ukrainskoj RSR 1917-1966 : statystycznyj dowidnyk", M. A. Nizowyj, M. I. Brezgunowa, J. B. Medwedow, Charkiw 1967 : [recenzja] Jerzy Myśliński M. I. Brezgunowa (aut. dzieła rec.) J. B. Medwedow (aut. dzieła rec.) M. A. Nizowyj (aut. dzieła rec.) s. 294-295
List do redakcji Stanisław Garztecki s. 295