Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Echa wydarzeń w Polsce z lat 1791-1794 w prasie jugosłowiańskiej Ljubomir Durković-Jakšić s. 5-12
Uwagi o "Dekameronie Polskim" J. K. Ordyńca Hanna Tadeusiewicz s. 13-18
Głos w sporze o Jana Dobrzańskiego Janina Rosnowska s. 19-29
"Przegląd Krytyczny" 1874-1877 Andrzej Skrzypek s. 30-41
Specyfika początków czasopiśmiennictwa polskiego w Łodzi (1863-1914) Wiesława Kaszubina s. 42-50
"Nasza Myśl" - Łódź 1908 r. Aleksandra Garlicka s. 51-57
Echa spraw polskich w prasie włoskiej w okresie wybuchu I wojny światowej (1914-maj 1915) Józef Skrzypek s. 58-73
"Pamiętnik Warszawski" Ludwika Osińskiego 1809-1810 : bibliografia zawartości Regina Mliczewska s. 75-106
Codzienna prasa polska w Kijowie w latach 1906-1918 : wspomnienia Stanisław Garztecki s. 107-119
Polska Agencja Agrarna i Ogólno-Informacyjna : część II Henryk Dzendzel s. 120-129
Listy do Sylwina Strakacza jako przyczynek do sytuacji prasy opozycyjnej w ostatnich latach II Rzeczypospolitej s. 130-143
"The History of Irish Newspapers 1685-1760", Robert L.Munter, Cambridge 1967 : [recenzja] Andrzej Skrzypek Robert L. Munter (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"I w trudi, i w boju..(50 roki w ukrainśkoj radianśkoj presy)", Władymir Andrejewicz Ruban, Kyjiw 1967 : [recenzja] Jerzy Myśliński Władymir Andrejewicz Ruban (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Prasa Rzeszowa XIX i XX wieku", Stanisława Darłakowska, Rzeszów 1966 : [recenzja] Jerzy Myśliński Stanisława Darłakowska (aut. dzieła rec.) s. 148-150
"Od kaszty do pióra : wspomnienia starego dziennikarza", Józef Renik, Katowice 1967 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Józef Renik (aut. dzieła rec.) s. 150-153