Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedlistopadowe czasopismo romantyków warszawskich ("Dziennik Warszawski" 1825-1829) Hanna Tadeusiewicz s. 5-23
"Republikanin"-pierwsze polskie czasopismo w Anglii Ludwik Zieliński s. 24-39
Dzieje i problematyka prasy lelewelowskiego Zjednoczenia Emigracji Polskiej w latach 1837-1839 Bogusław Cygler s. 40-60
Twórcy "Dziennika Mód Paryskich" Janina Rosnowska s. 61-91
Echa pierwszego wydania "Kapitału" Karola Marksa w czasopismach polskich (1867-1883) Jerzy Myśliński s. 92-119
"Sfinks" w latach 1914-1917 (problematyka społeczno-polityczna) Elżbieta Maniusiak s. 120-137
Dzienniki warszawskie o rewolucji październikowej w Rosji (listopad-grudzień 1917) Andrzej Paczkowski s. 138-159
Działalność prasowo-wydawnicza Wojciecha Korfantego w latach 1900-1939 Henryk Przybylski s. 160-188
Zagraniczna prasa niemiecka w województwie pomorskim 1920-1923 Tadeusz Kowalak s. 189-227
Czasopismo "Baltic Countries" (1935-1939) Tadeusz Cieślak s. 228-235
Toruńskie czasopismo hitlerowskie "Thorner Freiheit" (20 IX 1939-30 I 1945) Tadeusz Cieślak s. 236-246
Rachunki strat i zysków Ludowego Towarzystwa Wydawniczego "Piast" w Krakowie za lata 1916-1939 s. 247-259
Uwagi w związku z artykułem Piotra Sieranta pt. "Zarys dziejów konspiracyjnego pisma ">Odwet<" Cecylia Gutry s. 260-262
"Das abenteuerliche Leben des sozialrevolutionaren Agitatore Carl Minister 1873-1942", Kurt Koszyk, "Archiv fur Sozialgeschichte", T. 5, 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"The Compact history of the American Newspaper", John Tebbel, New York 1963 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński John Tebbel (aut. dzieła rec.) s. 266-271
"Journalism Quartlerly : devoted to research in Journalism and Mass Communication", Vol. 43, No 1, Spring 1966 : [recenzja] Andrzej Skrzypek s. 271-274