Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939 Bartłomiej Golka s. 277-302
Z dziejów prasy polskiej na Kujawach wschodnich do 1918 r. : część I Andrzej Notkowski s. 303-332
"Żołnierz i Lud" - "Głos Żołnierza" (II 1919-I 1920) Jan Pytel s. 333-354
Wydawnictwo i czasopismo "Katolik Trzyrazowy" na Śląsku Opolskim w latach 1932-1939 : szkic monograficzny Jerzy Ratajewski s. 355-381
Trzy trudne lata 1945-1947 Jadwiga Krawczyńska s. 383-409
Wyższa Szkoła Dziennikarska po roku 1945 Maria Czajkowska s. 411-418
"<Zabawy Przyjemne i Pożyteczne> (1770-1777)", oprac. i wstępem poprzedził Julian Platt, Wrocław 1968 : [recenzja] Janusz Śniadecki Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 419-424
"Publicystyka literacka i społeczna", Maria Konopnicka, oprac. Jan Buculewski, Warszawa 1968 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 424-426
"<Nowiny Raciborskie> w latach 1889-1904 : szkic monograficzny", Joachim Glensk, Katowice 1970 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 426-427