Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopiśmiennictwo ludowe w Królestwie Polskim (1866-1914) Zenon Kmiecik s. 143-274
Zarys dziejów "Danziger Volksstimme" (1920-1936) Marek Andrzejewski s. 275-284
Uchodźcza prasa na Węgrzech (1939-1944) Zdzisław Antoniewicz s. 285-309
Nakład i kolportaż "Trybuny Robotniczej", organu KW PPR w Katowicach w latach 1945-1948 Felicja Mołdrzyk s. 311-333
Notatnik Mieczysława Krzepkowskiego z konferencji prasowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (luty-czerwiec 1939) s. 335-374
"Na Posterunku" i "Wedeta" : relacja z dziejów konspiracyjnej prasy na Rzeszowszczyźnie Gabriel Brzęk s. 375-383
"Histoire generale de la presse francaise. T. 3: 1871-1940", Paris 1972 : [recenzja] Andrzej Paczkowski s. 385-391
"Byłem przy tym...Wspomnienia 1914-1939", Leopold Marschak, Warszawa 1973 : [recenzja] Andrzej Notkowski Leopold Marschak (aut. dzieła rec.) s. 391-395
"Ćwierć wieku z <Kurierem Warszawskim>", Konrad Olchowicz, Kraków 1974 : [recenzja] Wiesław Władyka Konrad Olchowicz (aut. dzieła rec.) s. 395-398
List do redakcji Sł. Folfasiński s. 399