Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Redaktor i czytelnicy "Gazety Świątecznej" (1881-1908) Zenon Kmiecik s. 5-25
Prasa żydowska w Polsce XIX i pierwszej połowy XX wieku (do końca drugiej wojny światowej) Marian Fuks s. 27-55
Prasa wrocławska w roku 1945 Wanda Szajkiewicz s. 57-84
Środowisko prasowe Królestwa Polskiego w opinii władz carskich : dokument Warszawskiego Komitetu Cenzury z 1870 r. s. 85-97
Ze wspomnień Jakub Ksawery Czerwoński s. 99-107
Ze wspomnień Feliks Fikus s. 109-129
"Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1967", pod red. Sylwestra Dzikiego, Kraków 1969; "Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1968", Kraków 1970; "Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1969", Kraków 1971; "Prasoznawcze prace dyplomowe w Polsce do r. 1968, oprac. Sylwester Dziki, Kraków 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 131-136
"Encyklopedia, która się nie ukazała", oprac. Ryszard Hajduk, Stefan Popiołek, Katowice 1970 : [recenzja] Wiesław Władyka Ryszard Hajduk (aut. dzieła rec.) Stefan Popiołek (aut. dzieła rec.) s. 136-139