Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonica w "Nouvelles Extraordinaires" z lat 1706-1714 Barbara Bieńkowska Zofia Sidorowicz s. 5-9
Likwidacja monopolu prasowego Tadeusza Włodka (1796) Jerzy Łojek s. 10-30
Trzy szkice o prasie emigracyjnej po 1863 r. Jerzy W. Borejsza s. 31-62
Terenowa prasa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w pierwszym okresie jej działalności (XII 1918-VII 1919) Maria Meglicka s. 63-78
Rola prasy w działalności masowej Stronnictwa Ludowego (1931-1939) Andrzej Paczkowski s. 79-104
"Arkady" (V 1935-VII/VIII 1939) Maria Wilczek s. 105-125
Prasa frontowa Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 Paulina Pakier s. 126-154
Z działalności Resortu Informacji i Propagandy PKWN w zakresie prasy i informacji prasowej Jerzy Myśliński s. 155-162
Nakłady gazet w Warszawie pod zaborem pruskim (1796-1805) Jerzy Łojek s. 163-166
Rosyjskie publikacje o carskiej cenzurze i ustawodawstwie prasowym Ryszard Fürst s. 167-184
Inspiracja w sprawie zmiany stosunku prasy galicyjskiej do ks. Stanisława Stojałowskiego s. 185-191
Informacja o polskiej prasie technicznej (komunikat) Feliks Czeranowski s. 192-201
Zarys dziejów konspiracyjnego pisma "Odwet" Piotr Sierant s. 202-244
Założenia i organizacja prasy niemieckiej w języku polskim w tzw. Generalnej Guberni w latach 1939-1945 w świetle dokumentów Lucjan Dobroszycki s. 245-280
"La Presse en France : genese et evolution de ses fonctions psycho-sociales", Madeleine Varin d'Ainvelle, Paris 1965 : [recenzja] Jerzy Łojek Madeleine Varin d'Ainvelle (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Katalog prasy wojennej Ludowego Wojska Polskiego 1943-1945", Paulina Pakier, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Myśliński Paulina Pakier (aut. dzieła rec.) s. 283-284
"Literatura polska na obczyźnie 1940-1960", t. 1, Londyn 1964; t. 2, Londyn 1965 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński s. 284-290