Znaleziono 11 artykułów

Jerzy Ratajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa centrowa w języku polskim na Górnym Śląsku w latach 1886-1925 Jerzy Ratajewski s. 19-63
O trudnościach badań historyczno-prasowych historii prasy polskiej na Śląsku w XIX i na początku XX w. Jerzy Ratajewski s. 91-101
"Czasopisma dla młodzieży : literatura piękna : wychowanie literackie : (1918-1939)", Irena Socha, Katowice 1990 : [recenzja] Jerzy Ratajewski Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Adam Napieralski (1861-1928) : biografia polityczna", Marek Czapliński, Wrocław 1974 : [recenzja] Jerzy Ratajewski Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 123-132
"Elementy naukoznawstwa i główne kierunki nauki europejskiej", Jerzy Ratajewski, Katowice 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Wydawnictwo i czasopismo >>Nowiny<< w Opolu w latach 1911-1921", Jerzy Ratajewski, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 192
Próba zastosowania metody statystycznej analizy zawartości treści na przykładzie wybranych czasopism śląskich z 1911 r. Jerzy Ratajewski s. 214-226
"Ostatnie lata istnienia wydawnictwa >>Katolik<< w Bytomiu (1923-1932)", Jerzy Ratajewski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Wydawnictwo i czasopismo "Katolik Trzyrazowy" na Śląsku Oppolskim w latach 1932-1939. Szkic monograficzny", Jerzy Ratajewski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 236
Wydawnictwo i czasopismo "Katolik Trzyrazowy" na Śląsku Opolskim w latach 1932-1939 : szkic monograficzny Jerzy Ratajewski s. 355-381
Ostatnie lata istnienia wydawnictwa "Katolik" w Bytomiu (1923-1932) Jerzy Ratajewski s. 361-387