Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Liberum veto" A. Świętochowskiego wobec rewolucji 1905-1907 : część I Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 183-196
Czasopisma filareckie 1909-1914 : część II Aleksandra Garlicka s. 197-226
Bibliografia czasopism płockich 1810-1966 : część II s. 227-247
Projekt "Gazety dla Ludu" z początku powstania listopadowego s. 249-252
MSZ a prasa emigracyjna (sprawy paryskiego tygodnika "Polonia Nowa" 1928-1929) s. 253-278
"Ostatnie Wiadomości" (ze wspomnień) Mieczysław Krzepkowski s. 279-293
Założyciele Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie : (ze wspomnień) Maria Czajkowska s. 295-298
"Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce XIX wieku", Bartłomiej Golka, Warszawa 1969 : [recenzja] Mieczysław Kafel Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Życie wsród wielu", Stanisław Lam, przygotował do druku Andrzej Lam, Warszawa 1968 : [recenzja] Andrzej Notkowski Stanisław Lam (aut. dzieła rec.) Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"Die grossen Zeitungen : portrats der Weltpresse", Heinz-Dietrich Fischer, Monachium 1966 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Heinz-Dietrich Fischer (aut. dzieła rec.) s. 305
Sekcja prasoznawcza SDP Mieczysław Krzepkowski s. 305-312