Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów czasopism naukowych w Królestwie Polskim w latach 1864-1885 Zenon Kmiecik s. 487-503
"Geografia polityczna" prasy polskiej 1918-1939 : przegląd materiałów dotyczących prasy legalnej Andrzej Paczkowski s. 505-524
Prasa krakowska po wyzwoleniu miasta w r. 1945 (styczeń-maj) Halina Zawrzykraj s. 525-538
Protokół zebrania dziennikarzy warszawskich w 1905 r. s. 539-542
Wspomnienia : część III Klaudiusz Hrabyk s. 543-571
W Wilnie : ze wspomnień Mieczysław Krzepkowski s. 573-594
"Katalog gazet pisanych z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", Armela Bułówna, Wrocław 1969 : [recenzja] Jerzy Łojek Armela Bułówna (aut. dzieła rec.) s. 595-600
"Histoire generale de la presse francaise", publiee sous la direction de Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral et Fernand Terrou, t. 2 : 1815-1871, Paris 1969 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Claude Bellanger (aut. dzieła rec.) Jacques Godechot (aut. dzieła rec.) Pierre Guiral (aut. dzieła rec.) Fernand Terrou (aut. dzieła rec.) s. 600-602
"The Press, Politics and the Public : an Essay on the Role of the National Press in the British Political System", Colin Seymour-Ure, London 1968 : [recenzja] Andrzej Skrzypek Colin Seymour-Ure (aut. dzieła rec.) s. 602-607
"Współczesna prasa zagraniczna (sylwetki wybranych tytułów)", Henryk Kurta, Lucjan Meissner, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Notkowski Henryk Kurta (aut. dzieła rec.) Lucjan Meissner (aut. dzieła rec.) s. 607-613