Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące : rys historyczny Konrad Zawadzki s. 165-221
Pismo polskich robotników w Westfalii "Wiarus Polski" (1890-1923) Tadeusz Cieślak s. 223-236
Wysokość nakładów prasy lyońskiej w 1841 roku (materiały) Sławomir Kalembka s. 237-251
Do genezy dziennika "Rzeczpospolita" s. 253-256
Wspomnienia, cz. VII Klaudiusz Hrabyk s. 257-296
"Prasoznawcze prace dyplomowe w Polsce do r. 1968", Sylwester Dziki, Kraków 1970 : [recenzja] Wiesława Kaszubina Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Życie literackie w Polsce w I połowie XIX wieku", Janina Kamionkowa, Warszawa 1970 : [recenzja] Ryszard Leszczyński Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 299-304
"Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926-1939", Eugeniusz Rudziński, Warszawa 1970 : [recenzja] Wiesław Balcerak Eugeniusz Rudziński (aut. dzieła rec.) s. 305-309