Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Głos Więźnia"-gazeta socjalistyczna w Cytadeli Warszawskiej Ewa Notkowska s. 137-155
Konwencja berneńska a kształtowanie się przepisów o przedruku prasowym w polskim prawie autorskim (część I: 1918-1939) Bogdan Michalski s. 157-169
Z dziejów prasy Powstania Warszawskiego ("Jawnutka" i "Dziennik Dziecięcy") Bolesław Faron s. 171-187
Wspomnienia, cz. V Klaudiusz Hrabyk s. 189-226
Mój udział w prasie PPR w latach 1945-1947 Jan Tomczak s. 227-241
Początki "Życia Warszawy", "Stolicy" i "Kalendarza Warszawskiego" Bohdan Skąpski s. 243-257
"Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego komunikowania za rok 1966", Sylwester Dziki, Kraków 1969 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Deutsche Presse bis 1815 : Geschichte der deutschen Presse", Margot Lindemann, Teil 1, Berlin 1969 : [recenzja] Irena Łossowska-Zaporowska Margot Lindemann (aut. dzieła rec.) s. 262-268
"Deutsche Presspolitik im Ersten Weltkrieg", Kurt Koszyk, Dusseldorf 1969 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 268-270