Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów prasy polskiej na Kujawach wschodnich do 1918 r. : część II Andrzej Notkowski s. 435-464
Działalność propagandowo-prasowa KPP i PPR w Ostrowcu Świętokrzyskim Alina Słomkowska s. 465-485
Przyczynek do dziejów prasy we Wrocławiu w okresie pionierskim Jerzy Mizia s. 487-495
Wspomnienia, cz. VI Klaudiusz Hrabyk s. 497-523
Zaraz po wojnie Tadeusz Kraszewski s. 525-538
Pierwsza warszawska gazeta Stefania Osińska s. 539-550
"Historia del pariodismo espanol : desde la <Gaceta de Madrid> (1661) hasta el destronamiento de Isabel II", Pedro Gomez Aparicio, Madrid 1967; "The Spanish Press 1740-1966", Henry F. Schulte, Urbana-Chicago-London 1968 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Pedro Gomez Aparicio (aut. dzieła rec.) Henry F. Schulte (aut. dzieła rec.) s. 551-553
"Public Opinion Quarterly", Vol. XXXIII, Winter 1969-1970, No. 4 : [recenzja] Andrzej Skrzypek s. 553-555
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego: 1820-1871", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 555-561
"Pieczat' Sowietskoj Biełorusi (Istoriczeskij oczerk)", Stanisław Wiktorowicz Marceliew, Mińsk 1967 : [recenzja] Jerzy Myśliński Stanisław Wiktorowicz Marceliew (aut. dzieła rec.) s. 561-563
List do Redakcji Klaudiusz Hrabyk s. 563-564