Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa konserwatywna Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki i przegląd tytułów Szymon Rudnicki Wiesław Władyka s. 409-465
"Kurier Wielkopolski" - dziennik Stronnictwa Demokratycznego (2 VII 1946-31 X 1950) Zdzisław Kandziora s. 467-494
Dzienniki w języku polskim w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) : zestaw tytułów Wiesław Władyka s. 495-527
"Rozwój prasy ruchu ludowego na Rzeszowszczyźnie i jej kierunek ideologiczny", Weronika Wilbik-Jagusztynowa [w:] "Bataliony chłopskie na Rzeszowszczyźnie, dokumenty, relacje, wspomnienia", Warszawa 1973 : [recenzja] Aleksander Żyga Weronika Wilbik-Jagusztynowa (aut. dzieła rec.) s. 529-534
Konferencja w sprawie zespołowej monografii na temat "Dziennikarstwo krajów wspólnoty socjalistycznej" Alina Słomkowska s. 534-540