Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa i publicystyka angielska wobec drugiego rozbioru Polski Zofia Libiszowska s. 299-325
Ignacy J. Paderewski i "Rzeczpospolita" (1920-1924) Andrzej Paczkowski s. 327-358
"Kolumna" - organ Polskiego Komitetu Antywojennego i Antyfaszystowskiego (1934-1935) Michał Szulkin s. 359-372
"Wola Ludu" - organ Komitetu Wojewódzkiego PPR w Poznaniu (1 kwietnia 1945-7 września 1947) Zofia Bieguszewska-Kochan s. 373-384
Materiały o stanie zatrudnienia w wydawnictwach prasowych w Polsce : ankieta organizacyjna Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism z 22 kwietnia 1939 r. s. 385-399
Jak zostałem redaktorem i wydawcą prasy podziemnej Marian Stawik s. 401-408
"Wiadomości Wejherowskie" w 1945 r. Bolesław Wit Święcicki s. 409-411
Lata chmurne, lata górne : (fragment większej całości) Adrian Czermiński s. 413-430
"W kwaterze prasowej : dziennik z lat wojny 1939-1945 : od Coetquidan do <Rubensa>", Witold Leitgeber, Londyn 1972, ss. 366 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Witold Leitgeber (aut. dzieła rec.) s. 431-433
List do Redakcji Klaudiusz Hrabyk s. 433