Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie na Wileńszczyźnie w XIX wieku Teresa Ostrowska s. 5-24
Początki czasopiśmiennictwa Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (1832-1834) Henryk Żaliński s. 25-40
"Gazeta Handlowa" i "Nowa Gazeta" (1864-1918) Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 41-72
Z działalności wydawniczej Adama Honorego Kirkora : pismo zbiorowe "Na dziś" Małgorzata Stolzman s. 73-102
Uwagi o redakcji i prenumeratorach petersburskiego "Kraju" przed 1905 rokiem Zenon Kmiecik s. 103-124
Tygodnik "Piast" (1913-1939). Organizacja i finanse : część I Andrzej Paczkowski s. 125-146
O koncernach: "Prasy Czerwonej" i "IKC" 1926-1939 Eugeniusz Rudziński s. 147-161
Hitlerowskie czasopismo "Nowy Kurier Warszawski" Tadeusz Cieślak s. 162-169
Notatki o prasie łódzkiej Wiesława Kaszubina s. 171-197
"Gazeta Lekarska Śląska Polskiego" : organ Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku Franciszek Szymiczek s. 198-210
Biuletyn "Polish Press Information Service" ambasady RP w Waszyngtonie (1931-1935) Eugeniusz Rudziński s. 211-220
Polska Agencja Agrarna i Ogólno-Informacyjna (część I) Henryk Dzendzel s. 221-240
Dzienniki Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik" w latach 1944-1945 Regina Hancko s. 241-270
"The development of the Provincial Newspaper 1700-1760", G. A. Cranfield, Oxford 1962 : [recenzja] Jerzy Łojek G. A. Cranfield (aut. dzieła rec.) s. 271-278
"Polska prasa rewolucyjna 1918-1939 : katalog", oprac. Maria Krych, Warszawa 1965 : [recenzja] Bolesław Korczak Maria Krych (aut. dzieła rec.) s. 278-280
"Long-play warszawski", Stanisław Maria Saliński, Warszawa 1966 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński Stanisław Maria Saliński (aut. dzieła rec.) s. 280-281
"Prasa konspiracyjna PPR : zarys : katalog : życiorysy", Antoni Przygoński, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski Antoni Przygoński (aut. dzieła rec.) s. 281-285
Polskie czasopisma w zbiorach Biblioteki Polskiej w Londynie Aleksandra Garlicka s. 285-286