Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów prasy trzeciego powstania śląskiego : "Powstaniec" (V-VI 1921) Jan Pytel s. 453-474
Wydawnictwa instruktażowo-propagandowe PPR, AL i KRN w okresie okupacji hitlerowskiej Alina Słomkowska s. 475-497
Materiały do historii prasy na Litwie w XVIII i XIX w. Aleksander Śnieżko s. 499-545
Pamiętnik dziennikarza prowincjonalnego (fragmenty) Roman Ściślak s. 547-575
"Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe" : ze wspomnień redaktora powstańczego biuletynu Władysław Bartoszewski s. 577-594